Tarieven

 

Gesprekken

  • Intake: 25 euro per begonnen half uur

  • Belevingsonderzoek: 50 euro per sessie van 50 minuten

  • Begeleiding: 50 euro per sessie van 50 minuten

  • Advies: 30 euro per begonnen half uur

Psychodiagnostiek

Dit is afhankelijk van de te plannen onderzoeken en wordt op voorhand met jullie besproken. We rekenen steeds 50 euro per gewerkt uur. Om een richtlijn te geven:

  •  Intelligentieonderzoek: 2u + verslag: 150 euro

  • Aandachts- en concentratie-onderzoek: 2u + verbetering vragenlijsten + verslag: 200 euro.

(School)overleg en thuisbegeleiding

Begeleiding aan huis of overleg op verplaatsing is mogelijk. Hiervoor wordt 30 euro per begonnen half uur voor aangerekend.

Groepstrainingen en vakantiekampen

Het tarief hiervoor is afhankelijk van het aantal sessies en/of dagen. U kan hiervoor steeds informeren per mail of telefoon of kan deze terugvinden op onze website of in de folder.

Mutualiteit

Tot op heden betaalt het Riziv begeleidingen bij een psycholoog nog niet terug. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor therapie bij kinderen. Meer info vind je hier.

 

Annuleren van een afspraak

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24u op voorhand) te verwittigen. Afspraken die niet worden geannuleerd, zijn wij genoodzaakt volledig aan te rekenen.