top of page

Aanmelding

 

De aanmelding gebeurt telefonisch of via mail, doorgaans door één van de ouders. Dit kan gebeuren na doorverwijzing (huisarts, school, CGG,...), alsook op eigen initiatief. Tijdens de aanmelding worden de identificatiegegevens en kort de ervaren moeilijkheden bevraagd. 

Intake

 

Een eerste kennismakingsgesprek met ouder(s) en/of kind heeft als doel elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en het kind worden bevraagd.

(Belevings)onderzoek en advies

 

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind (en/of de ouders). Standaard vindt er een belevingsonderzoek plaats. Via spel, tekeningen en gesprekken proberen we te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt. Kortom, we trachten een antwoord te formuleren op de vraag: 'Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?'. Mits toestemming van de ouders wordt er, indien relevant, contact opgenomen met belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school,...).

Het is ook tijdens deze fase dat een eventueel multidisciplinair onderzoek wordt uitgevoerd.

 

Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die thuis ingevuld kunnen worden.

 

Aan het einde van deze fase vindt een adviesgesprek plaats met ouders en/of kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Tenslotte wordt een therapieplan opgesteld.

Therapie

 

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind zijn er volgende mogelijkheden:

  • Individuele gesprekstherapie

  • Speltherapie

  • Ouderbegeleiding

  • Vaardigheidstrainingen: sociale vaardigheidstraining, aandacht en concentratie, assertiviteitstraining

bottom of page