Vanessa Waterschoot is master in de klinische psychologie (erkenningsnummer 822108072) en heeft bijkomende opleidingen gevolgd als psychopedagogisch consulent, ontwikkelingsdiagnosticus en kindertherapeut. Zij volgt regelmatig workshops en bijscholingen.​ 

vanessa@hetsleutelbos.be - 0479/61.39.97

Hélène Verhaert is master in de klinische psychologie (erkenningsnummer 902114530) en heeft een bijkomende opleiding gezinsgerichte hulpverlening en een permanente vorming psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren gevolgd. Zij is eveneens werkzaam bij groepspraktijk Mercuria te Hemiksem.

helene@hetsleutelbos.be

Sara Tanasale is logopediste. Zij heeft ook een eigen praktijk De wijze uiltjes te Ekeren. Kinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen kunnen bij haar terecht voor diagnostiek en therapie.

sara@hetsleutelbos.be - 0496/42.67.36

Julie Casie is master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen optie kinderen. Zij is ook werkzaam in groepspraktijk Kinoptima te Stabroek.

julie@hetsleutelbos.be

Dinny Jans is orthopedagoog. Zij is eveneens werkzaam bij de dienst opvanggezinnen te Stabroek.

dinny@hetsleutelbos.be

Ons team wordt bijgestaan door kinderpsychiater Ingrid Beyers. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk te Kapellen. 

0473/48.40.20